Anglicky

Kniha Ján Priechodský spomienky a obľúbené piesne

19.10.2021

OČOVAN – folklórne združenie priaznivcov
ľudovej kultúry a tradičného umenia, o.z.
SN P 331/ 112 , 962 23 Očová, mobil: 0905 609 795 tel.:045/5349668, 5349069, E-mail:holík palo@ocovan.sk

 

Vydalo s Finančnou podporou :
Banskobystrického samosprávneho kraja
Jána Priechodského
Obce Očová
PhDr. Jána Senku
Poľnohospodárskeho družstva Očová
Ing. Slavomíra Barcíka

 

knihu

 

„ Ján Priechodský
spomienky a obľúbené piesne „

 

Zakúpiť si ju môžete v

Obecná knižnica Očová
Obecný úrad Očová
Obecné služby Očová

V cene 10,00 EUR

Menu Anglicky
Zatvoriť